Tillfällig brist på Macrodex och Plasmodex

den 8 mars 2012

Tillverkaren av dessa produkter har meddelat att brist på produkterna kommer att uppstå under loppet av mars månad. Skälet till bristen uppges vara ett pågående byte av påsmaterial.

Dessa läkemedel är dextran70-preparat som används som plasmaersättning och blodvolymexpanderande medel. Macrodex har också viss användning som trombosprofylax.

Som plasmaersättning kan istället för Macrodex och Plasmodex andra godkända plasmaexpanderande läkemedel användas. Rheomacrodex (dextran 40) kan i de allra flesta fall användas som trombosprofylax istället för Macrodex.

Preparaten beräknas åter finnas tillgängliga på apotek senast under maj månad.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies