Tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan 300 mg kapsel

den 17 februari 2012

Läkemedelsverket har utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan kapsel 300 mg, med märkning och bipacksedel på danska eftersom Rimactan (rifampicin) tabletter 450 mg och 600 mg inom kort inte kommer att kunna tillhandahållas. Rimactan kapsel 150 mg finns fortfarande tillgängligt.

Rimactan är ett antibiotikum som förskrivs till patienter med tuberkulos samt till patienter med vissa svåra infektioner. Doseringen enligt produktresumén är 450 mg till 600 mg dagligen och 10-20 mg/kg till barn.

Tillverkaren har meddelat att befintligt lager av Rimactan tabletter 600 mg är slut och lagret av Rimactan tabletter 450 mg håller på att ta slut och att ingen nytillverkning kommer att kunna ske på grund av tillverkningstekniska problem.

Tillverkaren kan tillhandahålla Rimactan kapsel 300 mg, som är registrerad i Danmark, som ett komplement till Rimactan kapsel 150 mg för att säkerställa tillgången på peroralt rifampicin.

Läkemedelsverkets tillfälliga försäljningsstillstånd för Rimactan kapsel 300 mg gäller till och med den 31 augusti 2012.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies