Tryptizol och Trilafon avregistreras

den 20 juni 2012

Såväl det antidepressiva läkemedlet Tryptizol som neuroleptikapreparatet Trilafon kommer att avregistreras den 30 november 2012. Båda läkemedlen beräknas ta slut på apoteken i september. Patienter som behandlas med dessa läkemedel behöver så snart som möjligt före avregistreringen få recept på ett alternativt läkemedel av sin läkare.

OBS! Avregistreringen, gällande Trilafon dekonat injektionsvätska, är återtagen.
 Läs mer om återtagandet  (2013-09-04)

 

Samtliga styrkor av det tricykliskt antidepressiva läkemedlet Tryptizol (amitriptylin) kommer att avregistreras 30 november 2012. Tryptizol kan ersättas av ett annat godkänt läkemedel som innehåller amitriptylin.

Trilafon (perfenazin) är ett lågdoserat neuroleptikum ur fentiazingruppen, registrerat dels som filmdragerade tabletter, dels som Trilafon dekanoat injektionsvätska. Samtliga beredningsformer av detta preparat kommer att avregistreras 30 november i år. Perfenazin finns inte i någon annan i Sverige godkänd produkt. För patienter där det är svårt att hitta en likvärdig behandling med godkänt läkemedel finns det möjlighet att ansöka om licens för ett peroralt administrerat perfenazinpreparat som finns godkänt i vissa andra EU-länder. Trilafontabletter, Trilafon dekanoat injektionsvätska samt Tryptizoltabletter beräknas ta slut på apoteken under september månad.

Företaget uppger att orsaken till avregistreringarna av de båda läkemedlen är produktionssvårigheter i kombination med sortimentsrationalisering.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies