Läkemedelsverket bedömer att utbytbarhet för receptfria läkemedel inte bör införas

den 16 oktober 2012

Läkemedelsverket har till regeringen redovisat uppdraget att utreda möjligheten att skapa utbytbarhetslistor för receptfria läkemedel. Verket rekommenderar inte att ett utbytbarhetsbegrepp införs för användning i egenvård, då dagens utbytbarhetssystem för förskrivna läkemedel utgår från att en individuellt anpassad läkemedelsordination finns och begreppet därför inte bedöms vara lämpligt i egenvård.

Uppdraget till Läkemedelsverket var att utreda om utbyteslistor bör införas för receptfria läkemedel för att underlätta för konsumenten att göra ett informerat val vid köp av receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket har analyserat flera tänkbara möjligheter kring utbytbarhet för receptfria läkemedel, som att inkludera samtliga receptfria läkemedel i befintligt utbytbarhetssystem, att införa ett nytt utbytbarhetssystem för receptfria läkemedel och att skapa listor över läkemedel med samma aktiva innehåll. Läkemedelsverket bedömer att dessa alternativ riskerar att bli missvisande för konsumenten och rekommenderar därför inte att detta införs.

Läkemedelsverket bedömer däremot att ett informationsbehov om receptfria läkemedel till allmänheten finns, där flera berörda parter har ett ansvar. Information om receptfria läkemedel finns redan idag tillgänglig och sökbar på Läkemedelsverkets webbplats, men kan behöva en bättre anpassning till allmänhetens behov.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Anders Carlsten
direktör användning
018-16 77 64

Anna Dahlin
Apotekare, utredare
018-16 77 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies