Varning för produkterna ”Viamax Pure Power” och ”Powertabs”

den 12 april 2012

Läkemedelsverket varnar för användning av produkterna "Viamax Pure Power" och "Powertabs" som vid laboratorieanalyser visat sig innehålla en variant av läkemedelssubstansen sildenafil, som ingår i Viagra.

Substansen är inte deklarerad på förpackningen. Att konsumera denna typ av produkter kan vara särskilt riskfyllt för den som tar vissa läkemedel (t.ex. läkemedel mot kärlkramp) och vid vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Produkterna ”Viamax Pure Power” och ”Powertabs” marknadsförs, bland annat på flera svenska webshopar, som ett ”lusthöjande medel”. Produkterna anges innehålla en mängd olika örter, men analyser som gjorts av europeiska läkemedelsmyndigheter visar att produkterna innehåller substansen dithiodesmethylcarbodenafil. Denna substans kan antas ha liknande effekter i kroppen som sildenafil, det aktiva ämnet i det godkända receptbelagda läkemedlet Viagra.

Produkter som innehåller läkemedelssubstanser måste vara godkända som läkemedel för att få säljas. Produkterna ”Viamax Pure Power” och ”Powertabs” är inte godkända läkemedel och Läkemedelsverket arbetar nu med ärenden som rör försäljning av produkterna.

Läkemedelverket har sedan flera år uppmärksammat att produkter som säljs under benämningen kosttillskott för att förbättra sexlivet kan innehålla läkemedelssubstanser. Vilka substanserna är kan variera, liksom mängderna av substanserna. Som användare är det omöjligt att veta om du intar en potentiellt farlig produkt eller inte.

Utomlands har rapporterats att denna typ av potensprodukter även innehållit helt andra läkemedelssubstanser än potensmedel, exempelvis ämnen som ingår i diabetesmedicin och som gett användare farligt låga blodsockernivåer, yrsel och koma.* 

*HSA Alerts on Serious Adverse Events Related to Consumption of illegal sexual enhancement health products, Health Sciences Authority, Singapore, Februari 2012

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Maria Gustafsson
utredare
018-17 46 58

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies