Vissa serier av bantningsmedlet Allévo Weight Loss har återkallats

den 13 april 2012

Fiberkapslar Allévo Weight Loss har återkallats av tillverkaren Cederroth AB. Återkallandet sker på grund av att förpackningar i vissa tillverkningsserier saknar bruksanvisningar. Produktens bruksanvisning är mycket viktig för att undvika komplikationer, bland annat ska kapslar intas med mycket vatten för att undvika kvävningsrisk.

Tillverkaren Cederroth AB har återkallat vissa förpackningar av fiberkapslar Allévo Weight Loss. Fiberkapslarna är kostfiberkapslar som används i viktminskningssyfte och som finns till försäljning för konsumenter.

De återkallade produkterna saknar en bruksanvisning som skulle ha varit bifogad till förpackningen. Råden i bruksanvisningen är viktiga för att kapslarna ska kunna användas på ett korrekt sätt. Utan en bruksanvisning får användaren inte nödvändig information om doseringen av produkten och på vilket sätt kapslarna ska intas. Felaktig användning av kapslarna kan medföra komplikationer, till exempel om en kapsel intas med för lite vatten och den sväller i matstrupen innan den når magsäcken. Därmed kan en liten risk för kvävning finnas.

Alla kvarvarande förpackningar med berörda batchnummer 1460, 1580, 1642 och 2035 ska skickas tillbaka till Cederroth i enlighet med tillverkarens säkerhetsmeddelande.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma konsumenter om att de ska ta kontakt med tillverkaren vid eventuella frågor om återkallandet eller vid frågor om innehållet i bruksanvisningen.

Läkemedelsverket har publicerat tillverkarens säkerhetsmeddelande sedan tidigare – se länken i höger marginal.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Cederroth AB
08-590 963 01
kundtjanst@cederroth.com

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies