Informationsdag om upphandling av medicintekniska produkter

den 2 oktober 2012

Läkemedelsverket och Swedish Medtech arrangerar en informationsdag om upphandling av medicintekniska produkter den 16 november 2012. Arrangemanget är avsett för upphandlare inom hälso- och sjukvården och inom hjälpmedelsverksamheter. Under informationsdagen kommer frågeställningar om medicintekniska produkter i allmänhet, tillbehör, programvaror och patientjournalsystem att beröras.

Läkemedelsverket och Swedish Medtech arrangerar en informationsdag om upphandling av medicintekniska produkter den 16 november 2012. Sista anmälningsdagen är den 2 november 2012. Avsikten med informationsdagen är att öka de kunskaper som upphandlare behöver vid upphandling av CE-märkta produkter både inom hälso- och sjukvården och inom hjälpmedelsverksamheter.

Läkemedelsverket får in många frågor om upphandling, både från upphandlande enheter och från tillverkare. En del av dessa frågeställningar kommer att diskuteras under informationsdagen, bl a tillbehör till medicinteknisk utrustning och hjälpmedel, programvaror och patientjournalsystem.

Medicinska programvaror kommer att behandlas särskilt under informationsdagen då Läkemedelsverket publicerar en vägledning om medicinska informationssystem i oktober.

Anmälan görs hos Swedish Medtech – se länken i höger marginal.
Eventuella frågor besvaras av:

 
Carin Bådagård
Läkemedelsverket
carin.badagard@mpa.se 

 eller Jan Heidebrandt
Swedish Medtech
jan.heidebrandt@swedishmedtech.se

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies