239 personer gripna i internationell operation mot olagliga läkemedel

den 22 maj 2014

111 länder deltog i en stor internationell operation mot olagliga läkemedel. Över 10 600 webbsidor har stängts ner och 7,6 miljoner tabletter har tagits i beslag till ett värde av cirka 200 miljoner svenska kronor. Det blev resultatet när myndigheter runt om i världen gemensamt slog till mot handeln med olagliga läkemedel.

– Tullverket har genomfört närmare 600 kontroller, vilket resulterat i fyra gånger så många beslag av tabletter, kapslar och ampuller av främst dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel jämfört med föregående år. Grupperna har gjort ett fantastiskt arbete och det har bidragit till att resultatet blivit så bra, säger Mats Pettersson, operativ samordnare Pangea VII, Tullverket.

Den 13 till 20 maj deltog 111 länder i operationen, kallad ”Pangea VII”. Under åtta dagar samlades brottsbekämpande myndigheter och Läkemedelsverk världen över i kontrolloperationen för att gemensamt inrikta sig mot illegal onlineförsäljning av illegala läkemedel. I Sverige har Läkemedelsverket och Tullverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot både införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige. Tullkontroller har genomförts vid post- och fraktterminaler i Sverige.

– Vi har varit på plats på Arlanda och där har vi sett mycket narkotikaklassade läkemedel, potenshöjande medel och dopingpreparat. Men störst andel är kapslar och tabletter där innehållet inte är deklarerat på förpackningen, säger Martin Burman, utredare, Läkemedelsverket.

Tidigare erfarenheter visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehållande substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas. Den oreglerade läkemedelshandeln har blivit en global industri – där kunderna ibland får betala med hälsan som insats.

– Om man vill handla säkra och effektiva läkemedel på internet är det viktigt att man handlar från godkända apotek. Godkända svenska apotek känner man igen genom att de bär den nationella apotekssymbolen, säger Martin Burman, utredare, Läkemedelsverket.

Tullverket har hindrat införsel till Sverige av cirka 64 300 tabletter, kapslar och ampuller av främst dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel till ett värde av cirka 1,7 miljoner svenska kronor. De vanligaste avsändarländerna var bl.a. Indien, Kina, Thailand och Pakistan. Tullverket deltar i operation Pangea för femte året i rad.

– Samordningen av insatsen som görs av Interpol, utbytet av information länderna emellan och samarbetet med alla andra aktörer involverade i Pangea under operationen har fungerat mycket bra, säger Mats Pettersson, operativ samordnare Pangea VII, Tullverket.

Nu kommer Läkemedelsverket att analysera en del av de läkemedel som tagits i beslag för att bland annat fastställa vad tabletterna och kapslarna innehåller.


Ficklampa med tablettinnehåll. Högupplöst bild 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

För fler bilder, kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

Läs mer om de internationella resultaten från Pangea VII på Interpols webbplats:
 www.interpol.int

Blunda inte för riskerna!

  Att köpa läkemedel på internet

 

Kontakta oss

Martin Burman
utredare
Läkemedelsverket
018-17 46 67

Mats Pettersson
operativ samordnare Pangea VII
Tullverket
08-456 66 78

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies