Absenor tabletter 300 mg avregistreras

den 11 juni 2014

Absenor tabletter 300 mg avregistreras den 30 juni på företagets egen begäran. Absenor enterotabletter 300 mg och Absenor Depot depottabletter 300 mg kommer att finnas kvar på marknaden.

Berörda patienter behöver konsultera sin läkare angående vilken alternativ behandling som är mest lämplig. Företaget kommer skicka ut ett informationsmaterial till förskrivarna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies