Akut indragning av ögonsalvan Zovirax

den 24 oktober 2014

En tillverkningssats (batch) av ögonsalvan Zovirax, som används mot herpesinfektioner i ögat, kan innehålla metallpartiklar. Ca 350 förpackningar av den aktuella tillverkningssatsen har levererats till svenska apotek, och kan alltså ha hämtats ut av patienter. Metallpartiklarna kan orsaka skador på hornhinnan.

Tillverkaren har under dagen meddelat samtliga svenska apotek att läkemedlet omedelbart ska sluta säljas. I nuläget är det oklart hur stor andel av de berörda förpackningarna som har lämnats ut till patienter.

Det är bara tillverkningssatser med batchnummer 3M941 som berörs av indragningen. Patienter som har denna förpackning hemma uppmanas att inte använda läkemedlet, och att återlämna det till apoteket för utbyte.

Metallpartiklarna är ca 0,1-1 mm stora, och kan orsaka skador på hornhinnan. Patienter som använt ögonsalvan med det aktuella batchnumret bör kontakta sjukvården för undersökning.

Ögonsalvan är märkt på följande sätt:

4,5 g ögonsalva
Zovirax 3 %
Aciklovir

Berörda tuber och ytterförpackningar är även märkta med:

Batch nr: 3M941

 

 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Kerstin Wickström
Senior expert
072-208 80 40  

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies