Allt fler söker information om hur man köper läkemedel på nätet

den 3 april 2014

Antalet svenskar som söker information om hur man köper läkemedel på nätet ökar stadigt. Varje månad genomförs cirka 200 000 sökningar på läkemedel på Google, visar en analys av de sökningar som görs.

Snabbast växer efterfrågan på antibiotika mot bl.a. klamydia, visar analysen. Utvecklingen oroar Läkemedelsverket, som har i uppdrag att aktivt motverka handeln och användningen av olagliga läkemedel.

– Svenskarna håller på att ändra sina köpmönster. Vi handlar alltmer på nätet, vi reser mer. Som patienter letar vi information om sjukdomar på nätet och ställer själva diagnosen. Det här gör också att det kan ligga nära tillhands att köpa medicinen på nätet, säger Marie Kerttu, utredare på enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika på Läkemedelsverket.

Den som köper okontrollerade läkemedel från de nätsajter som rankar högst i träffarna på nätet riskerar inte bara att få fel läkemedel utan produkterna kan också innehålla farliga ämnen och felaktiga doser.

– För att vara säker på att få rätt behandling för sin åkomma är det viktigt att söka hjälp på sin vårdcentral och att hämta ut sin medicin på ett godkänt apotek.

En av riskgrupperna när det gäller att köpa okontrollerade läkemedel på nätet är ungdomar. Läkemedelsverket medverkar därför vid en stor konferens för landets ungdomsmottagningar i Stockholm den 2–4 april.

– Personalen på landets ungdomsmottagningar har en viktig roll när det gäller att möta ungas frågor om könssjukdomar, psykisk ohälsa och utseende. Vi hoppas att de ska hjälpa oss att sprida kunskap om varför det är viktigt att handla läkemedel säkert, säger Marie Kerttu.

Fakta näthandel:

  • 69 procent av svenskarna sökte någon gång under 2013 efter hälsoinformation på nätet. (Källa: Svenskarna på internet 2013)
  • Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökade med 17 procent och omsatte 37 miljarder kronor under 2013. Tre av tio svenskar handlade varor på internet minst en gång i månaden. (Källa: Handelns utredningsinstitut HUI)
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Marie Kerttu
Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel. 018-174600

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies