Biverkningar av nationellt godkända läkemedel i EU:s öppna databas

den 25 november 2014

Biverkningsdatabasen EudraVigilance har sedan 2001 samlat biverkningsrapporter från EU:s medlemsstater för centralt godkända läkemedel. 2012 öppnades databasen och blev åtkomlig för allmänheten. Nu har ännu ett stort steg i utvecklingen tagits då även rapporter för 1700 nationellt godkända läkemedel görs tillgängliga.

Sedan i oktober 2014 finns möjlighet att via den EU-gemensamma webbplatsen EudraVigilance få ta del av inrapporterade biverkningar och statistik för allvarliga biverkningsrapporter för 1700 nationellt godkända substanser. Tidigare har registret endast innehållit biverkningsinformation om de produkter som varit centralt godkända i Europa.

I databasen registreras rapporter om allvarliga misstänkta biverkningar från bland annat läkemedelstillverkare och nationella myndigheter.

Läkemedelsverket, liksom EMA, önskar betona vikten av biverkningsrapportering från allmänhet, och att konsumenter själva har möjlighet att biverkningsrapportera till sina nationella myndigheter. Svenska konsumenter kan rapportera biverkningar via Läkemedelsverkets webbplats, både via e-tjänst eller papper.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

AnnaLena Berggren
Gruppchef
018-17 82 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies