Bristsituation för Betapred tabletter

den 4 juni 2014

Läkemedelsverket har informerats om kommande bristsituation för kortisonpreparatet Betapred 0,5 mg tablett. De som har recept på Betapred och inte kan få detta expedierat på apotek bör kontakta sin vårdgivare.

Det företag som marknadsför Betapred®, tablett 0,5 mg, har meddelat Läkemedelsverket att en bristsituation på produkten kan uppkomma i juni 2014. Orsaken till bristen är införande av nytt förpackningsmaterial. Företaget har meddelat att leverans av tablett Betapred förväntas inkomma i början av juli månad. Betapred injektions/infusionsvätska påverkas inte av bristen.

Den aktiva substansen i Betapred är betametason, en kortikosteroid med antiinflammatoriska och immunhämmande egenskaper. Betametason används framförallt som korttidsbehandling av tillstånd där dessa egenskaper är önskvärda, såsom vid allergi och vid överkänslighetsreaktioner samt vid akut luftvägsinflammation.

Alternativ till Betapred kan vara läkemedel som innehåller substanserna prednisolon eller dexametason. Dexametason finns även tillgängligt som oral lösning för dem som inte kan ta tabletter. Möjlighet finns också för behandlande läkare att söka licens för utländskt läkemedel innehållande betametason. Apotek bör då först kontaktas för besked om tillgänglighet.

För information kring licensförskrivning, se länk till höger. Företaget kommer att skicka ut ett informationsbrev till sjukvård och apotek.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies