Europeisk utredning ger stöd för att paracetamol kan användas under graviditet

den 11 juli 2014

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC har slutfört utredningen av riskerna med användning av paracetamol under graviditet. Kommittén konstaterar att det inte finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan användning av paracetamol under graviditet och påverkan på barnets neuropsykiatriska utveckling.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om att PRAC har inlett en utredning av riskerna för neuropsykiatrisk sjukdom hos barn som exponerats för paracetamol under graviditeten. Utredningen inleddes efter att två vetenskapliga studier (1,2), som studerat den neurologiska utvecklingen hos barn till mammor som använt smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol under graviditeten, visat på ett misstänkt samband mellan läkemedlet och barnens utveckling.

Även en studie på nyfödda möss som fått paracetamolinjektioner talade för negativa effekter av paracetamol (3).

PRAC har nu värderat de tre studierna och konstaterar att det inte finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan mammans användning av paracetamol under graviditet och barnets neuropsykiatriska utveckling. Man konstaterar därför att paracetamol kan användas under graviditet när det är medicinskt motiverat, men att paracetamol, liksom alla mediciner ska användas i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. 

Läkemedelsverkets rekommendation från i februari i år kvarstår därmed:

  • Generellt bör läkemedel användas i så liten utsträckning som möjligt under graviditet och varje läkemedelsbehandling ska vara medicinskt motiverad.
  • Vid tillfälliga/kortvariga smärttillstånd under graviditet bör andra metoder än läkemedel övervägas för att minska smärtan.
  • För gravida gäller fortfarande att läkemedel som innehåller paracetamol är förstahandsmedel vid smärttillstånd och feber.
  • Vid behov av smärtstillande läkemedel under graviditet under längre tid än några dagar bör en eventuell fortsatt läkemedelsbehandling diskuteras med läkare.
  • Läkemedelsgruppen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), där bland annat ibuprofen, diklofenak och acetylsalicylsyra (mer än 100 mg/dag) ingår, ska pga. risken för missbildningar och missfall, endast ges efter noggrant övervägande under de första två tredjedelarna av graviditeten och skall inte alls användas i graviditetens sista tredjedel på grund av risk för cirkulationsstörningar hos barnet.

Referenser

1. Brandlistuen et al. Int J Epidemiol. 2013;42(6):1702-13

2. Liew et al. JAMA Pediatr. 2014:168(4):313-20

3. Viberg et al. Toxicol. Sci. (2014) 138 (1): 139-147

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies