Förfalskat Herceptin funnet

den 16 april 2014

Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.

Flera partier av cancerläkemedlet Herceptin har stulits i Italien. Manipulerade förpackningar av det stulna läkemedlet har lokaliserats hos partihandlare och tillverkare i Storbritannien, Tyskland och Finland. De tillverkningssatser som berörs av stölden dras nu in i hela Europa då dessa förpackningar inte anses säkra att använda.

Herceptin används vid behandling av bröstcancer och vid spridd magsäckscancer. Inga signaler har kommit från sjukvården om att man i vården har upptäckt förpackningar av förfalskat Herceptin, eller noterat oväntade biverkningar av detta läkemedel. Informationsbrev om det inträffade sänds ut till hälso- och sjukvården. Utifrån den information som nu föreligger, förutses ingen brist på läkemedlet uppkomma i Sverige.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies