Fortsatt brist på Diamox tabletter

den 16 december 2014

Det råder fortsatt brist på Diamox tabletter. Nästa leverans till Sverige är beräknad till maj 2015. Tillsvidare hänvisas till licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land.

Diamox (acetazolamid) är en hämmare av enzymet karbanhydras och är indicerat vid glaukom/förhöjt intraokulärt tryck. Restsituationen som pågått under 2014 beror på produktionstekniska problem. Ny leverans är beräknad till maj 2015.

Diamox injektionsvätska omfattas inte av restsituationen.

Det går att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgängligheten för produkter innehållande acetazolamid.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Licensgruppen

mån-fre 09.00–11.00 samt 15.00–16.30
Tel: 018 17 46 60
E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies