Fortsatt brist på Tuberculin PPD

den 26 september 2014

Restsituationen för Tuberculin PPD, som har pågått sedan i våras, kommer att fortsätta året ut. Nästa leverans till Sverige är beräknad till januari 2015. Om alternativa tester inte är lämpliga att använda kan utländskt läkemedel förskrivas på licens.

Tuberculin PPD RT 23 SSI (tuberkulin, renat proteinderivat) har sedan i början av mars i år varit restnoterat på grund av försenade leveranser från tillverkaren. Förseningarna har drabbat Sverige, liksom flertalet länder i Europa. Nästa leverans av Tuberculin PPD till Sverige är beräknad till januari 2015.

Tuberculin PPD används som ett hudtest för att avgöra om en person är smittad med eller någon gång har infekterats med bakterier som orsakar tuberkulos. I de fall alternativa IGRA-tester inte kan användas är det möjligt att förskriva utländskt läkemedel som innehåller tuberkulin på licens. Via ett apotek kan en klinik eller motsvarande sjukvårdsinrättning ansöka om generell licens för användning av ett läkemedel till en patientgrupp vid kliniken. Licens kan också sökas för enskild patient. Ett apotek kan kontaktas för information om tillgänglighet. För mer information om licensförskrivning, se länk till höger.

När en licensprodukt används bör produktinformationen för det specifika läkemedlet noga beaktas då sammansättning, information och anvisningar för användning kan skilja sig från i Sverige godkänt läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Licencer

 

 

 

Kontakt

Licensgruppen
mån-fre 09.00–11.00 samt 15.00–16.30
Tel: 018-17 46 60
E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies