Granskning av autoinjektorer som innehåller adrenalin inleds

den 28 april 2014

Den europiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av autoinjektorer som innehåller adrenalin. De används vid svåra allergiska reaktioner.

Granskningen inleds på begäran av den engelska läkemedelsmyndigheten (MHRA) efter en nationell genomgång av alla autoinjektorer med adrenalin som är godkända i Storbritannien. Trots att produktinformationen för injektorerna anger att adrenalinet avges i en muskel, visade genomgången att det saknas säkra bevis för att så är fallet för alla patienter. Beroende på individuella faktorer, som avståndet mellan hud och muskel, kan adrenalinet ibland injiceras under huden och inte i muskeln, vilket kan resultera i ett annorlunda upptag i kroppen.

EMA kommer nu att granska alla tillgängliga data om hur autoinjektorer avger adrenalin och om produktinformationen innehåller tillräckligt tydlig och detaljerad information för korrekt användning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies