Granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin inleds

den 9 maj 2014

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin. Läkemedlen är godkända för behandling av flera olika tillstånd i de flesta medlemsstater i EU, t.ex. ångest och oro, klåda och sömnstörningar.

Granskningen inleds på begäran av den ungerska läkemedelsmyndigheten efter att data från den kontinuerliga säkerhetsövervakningen och publicerade experimentella studier identifierat en potentiellt ökad risk för påverkan på hjärtrytmen.

EMA kommer nu att utifrån alla tillgängliga data värdera förhållandet mellan nytta och risk för läkemedel som innehåller hydroxizin.

Under pågående utredning rekommenderas patienter som behandlas med hydroxizin och som har frågor om medicineringen att vända sig till sin behandlande läkare.

I Sverige ingår hydroxizin i det godkända läkemedlet Atarax och är godkänt för behandling av urtikaria och klåda samt symtomatisk behandling av ångest och oro.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies