Granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon inleds

den 11 april 2014

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

Granskningen inleds på begäran av den norska läkemedelsmyndigheten (NOMA) efter ett antal rapporter om njursvikt hos patienter med drogmissbruk. Biverkningarna misstänks vara kopplade till att metadon-lösning som innehåller vissa former av hjälpämnet povidon har injicerats, trots att den endast är avsedd att tas via munnen. Det finns nu farhågor om att povidon som injiceras kan ansamlas i livsviktiga organ i kroppen, till exempel i njurar. Detta förväntas dock inte ske vid godkänd användning.

Med anledning av rapporterna drog NOMA den 8 april 2014 tillfälligt in den enda orala lösning som innehåller metadon och povidon i Norge, och har bett EMA utreda om detta påverkar användningen i övriga EU-länder.

EMA kommer därför nu utreda frågan och ta ställning till om förhållandet mellan nytta och risk påverkas för läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som tas via munnen.

På svenska marknaden innehåller Methadone Martindale Pharma 2 mg/ml oral lösning och Metadon Abcur 5 mg och 20 mg tabletter povidon.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies