Granskning av läkemedel som innehåller testosteron inleds

den 11 april 2014

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron efter studieresultat som tyder på ökad risk för hjärtbiverkningar. Testosteron används främst för behandling av män som inte själva producerar tillräckligt med testosteron.

Granskningen inleds på begäran av den estländska läkemedelsmyndigheten med anledning av en nyligen publicerad studie kring testosteron och hjärtbiverkningar. Studieresultaten tyder på att testosteron ökar risken för hjärtattack hos såväl män över 65 år som hos yngre män med hjärtsjukdom. Det finns även andra studier som tyder på att män med hjärtsjukdom och som behandlas med testosteron har en högre risk för hjärtproblem än män som inte behandlas med testosteron.

EMA kommer nu att utifrån alla tillgängliga data värdera förhållandet mellan nytta och risk för läkemedel som innehåller testosteron.

Under pågående utredning rekommenderas patienter som behandlas med testosteron och som har frågor om medicineringen att vända sig till sin behandlande läkare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies