Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014

den 24 oktober 2014

I höstens första nummer av Information från Läkemedelsverket publiceras den uppdaterade behandlingsrekommendationen om att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel.

Rekommendationen, som publicerades på Läkemedelsverkets webbplats redan i somras, fokuserar på primärprevention och hur insjuknande eller död i hjärt-kärlsjukdom kan fördröjas. I numret presenterar sig också Läkemedelsverkets nya generaldirektör Catarina Andersson Forsman. Du kan också, bland mycket annat, läsa om nyttan med biverkningsrapportering samt att allmänhetens kunskap om riskerna med att söka information om och handla läkemedel på internet behöver bli större.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies