Information från Läkemedelsverket nummer 6 2014

den 19 december 2014

Årets sista nummer av Information från Läkemedelsverket bjuder på ett brett spann av artiklar.

Du kan bland annat läsa om Pangea VII, den sjunde internationella operationen mot olagliga läkemedel. Den innehåller också flera artiklar med fokus på barn och läkemedel. Från och med detta nummer kommer det även att finnas ett stående inslag om förgiftningsfall som skrivs av Giftinformationscentralen. Trevlig läsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies