Inrapporterade biverkningar för djur 2013

den 25 april 2014

Under 2013 har 418 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sänts in till Läkemedelsverket. Drygt hälften av alla rapporter handlar om biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt och häst som står för ca 15 % var av rapporteringen.

– Antalet och fördelningen av biverkningsrapporter mellan de olika djurslagen är som tidigare år. Generellt får vi få rapporter om misstänkta biverkningar som inträffar vid behandling av produktionsdjur. Det är viktigt att även dessa misstänkta biverkningar rapporteras, säger Peter Ekström, veterinär vid Läkemedelsverket.

För veterinärer finns en författningsmässig skyldighet att rapportera vissa biverkningar. För veterinärer anges detta i Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2012:15. Även djurägare och andra personer som har hand om djur kan rapportera biverkningar. Rapportering kan göras elektroniskt via Läkemedelsverkets webbplats (se länk).

Godkännandet av ett läkemedel föregås av omfattande farmakologiska och toxikologiska undersökningar. Trots det finns det vid introduktionen av nya läkemedel endast kunskap om de vanligaste biverkningarna. Biverkningar som inträffar sällan eller som är specifika för vissa djurslag eller raser inom ett djurslag kan ibland endast upptäckas i samband med den praktiska användningen. Vid granskningen av biverkningsrapporterna är man därför särskilt observant på nya läkemedel under de första åren efter introduktionen.

Enskilda biverkningsrapporter kan inte användas för att dra direkta slutsatser om att ett visst läkemedel har orsakat en specifik biverkning. Den rapporterade reaktionen kan vara orsakad av läkemedlet i fråga, men kan även vara orsakad av något helt annat.

Inom EU sker ett samarbete där biverkningar rapporteras in från samtliga länder till en gemensam biverkningsdatabas. En sammanfattning med fokus på läkemedel godkända i hela EU (centralt godkända) publiceras årligen under namnet ”Veterinary pharmacovigilance, Public Bulletin”. 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Peter Ekström
Veterinär
Läkemedelssäkerhet
018-17 47 95

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies