Kontakta alltid sjukvården vid misstänkt klamydiainfektion

den 23 maj 2014

Läkemedelsverket har fått information om att det kan förekomma internetförsäljning av självtester för klamydia som saknar CE-märkning vilket innebär att produkterna inte uppfyller regelverkets krav. Vid misstanke om klamydiainfektion ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos och behandling.

Ett flertal olika typer av självtester för att i hemmiljö testa sig för en sjukdom finns numera tillgängliga för konsumenter. Dessa självtester är medicintekniska produkter och regleras av svensk lagstiftning som grundas på gällande EU-direktiv. I likhet med andra medicintekniska produkter måste de vara CE-märkta och fungera så som tillverkaren angivit.

När det gäller självtester ska användaren kunna hantera dessa utan att ha några särskilda förkunskaper och enkelt kunna tolka provsvaret själv. Självtester är inte avsedda att fungera som alternativ till att uppsöka sjukvården. Däremot skulle testerna kunna fungera som komplement till de analyser och bedömningar som genomförs inom hälso- och sjukvård. En diagnos kan endast ställas genom kontakt med sjukvården.

Läkemedelsverket har fått information om att det kan förekomma Internetförsäljning av självtester för klamydia vilka misstänkts inte uppfylla regelverkets krav, dvs
självtesterna är inte CE-märkta i enlighet med det medicintekniska regelverkets krav. Sådana produkter kan helt sakna grundläggande säkerhet och tillförlitlighet. Denna försäljning kan ibland även vara kopplad till erbjudanden om antibiotika för behandling av klamydiainfektionen.

Vid misstanke om klamydiainfektion, oavsett om man har fått ett positivt eller negativt svar på sitt klamydiatest för hemmabruk, ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos, eventuell behandling och för att få recept på rätt läkemedel.  Hämta sedan ut ditt läkemedel på ett godkänt apotek.

Om konsumenter och distributörer kommer i kontakt med klamydiatester och andra självtester som kan misstänkas vara bristfälliga bör Läkemedelsverket kontaktas.

Läkemedelsverket har publicerat information om nätförsäljning av självtester och antibiotika tidigare – följ länkarna i höger marginal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies