Kunskapen om barns läkemedelsanvändning ökar

den 7 november 2014

Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar. Det senaste årets arbete sammanfattas i en statusrapport som lämnats till regeringen.

Många av de läkemedel som används till barn är ofullständigt dokumenterade vad gäller dosering, effekt och säkerhet. Dessutom saknas ofta barnanpassade läkemedelsformer vad gäller styrka och smak. Behovet av god dokumentation och kunskap om läkemedel till barn är därför fortfarande stort.

I en delrapport beskrivs Läkemedelsverkets insatser inom regeringsuppdraget att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning” som ingår i den nationella läkemedelsstrategin. Under 2014 har Läkemedelsverket genomförts en rad aktiviteter inom uppdraget, bland annat:

  • Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer (Kunskapsdokument, publicerad maj 2014).
  • Behandling av sömnstörningar hos barn och ungdom (kunskapsdokument, publiceras dec 2014).
  • Sammanställning över frågor om läkemedel till barn, gravida och ammande, baserat på allmänhetens samtal till Läkemedelsupplysningen (LMU).
  • Temasidan ”Barn och Läkemedel” på Läkemedelsverkets webbplats (www.lakemedelsverket.se/barn).
  • Tillsammans med Barnläkarföreningen medverkat i bildandet av ett svenskt nätverk för klinisk läkemedelsforskning på barn.
  • Planering av expertmöte för uppdatering av behandlingsrekommendationer för handläggning av RS-virusinfektioner under 2015.

Läkemedelsverkets bedömning är att barns speciella behov när det gäller läkemedel kommer att finnas kvar inom en överskådlig framtid. Det behövs därför ett långsiktigt åtagande för att skapa en positiv förändring avseende barns läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Elin Kimland, projektledare
Ninna Gullberg, utredare
Viveca Odlind, professor

Telefon: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies