Läkemedelsverkets vetenskapliga råd inrättat

den 16 september 2014

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd är nu inrättat efter att läkemedelsnämnden för humanmedicin avvecklades i slutet av 2013. Det nya rådet har ingen beslutande funktion, utan är en rådgivande instans som ska komplettera myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet ska också fungera som brygga till nationell hälso- och sjukvård. Rådet första möte hålls den 26 september på Läkemedelsverket.

LVs vetenskapliga råd är en utveckling av den tidigare Läkemedelsnämnden för humanmedicin, en nämnd har funnits sedan 1970-talet och haft både rådgivande och beslutande uppdrag, men som avvecklades vid årsskiftet.

Det nyinrättade vetenskapliga rådet för humanläkemedel är ett rådgivande organ. Syftet med rådet är att ge LV ett utökat medicinskt vetenskapligt stöd och bredare förankring i sjukvården i viktiga läkemedelsrelaterade frågor.

– Vi får också möjlighet till bra återkoppling på vår egen utveckling av vetenskapliga frågeställningar, metodologi och omvärldsanalysarbete, säger Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig inom farmakoterapi. Våra större nationella uppdrag och hur vi kan förbättra kunskapsöverföring till sjukvården är två exempel på komplexa frågor där vi välkomnar de ytterligare perspektiv vi kan få.

Rådet består av 18 ordinarie ledamöter med kunskaper i ämnesområden av betydelse för myndighetens arbete och som arbetar aktivt med läkemedelsfrågor. De har alla vetenskaplig kompetens och lång erfarenhet inom läkemedelsrelaterad sjukvård.

För sammansättningen har det varit viktigt med att få både regional spridning, representation av en rad relevanta kunskapsområden och att ledamöterna inte har nära kopplingar till varken myndighetens eget arbete eller kommersiella aktörer. Varje ledamot sitter på ett treårigt förordnande som kan förlängas maximalt två perioder.

Ledamöter

 • Anders Svenningsson, specialist i neurologi, Neurocentrum, Universitetssjukhuset i Umeå
 • Bengt Curman, specialist i invärtesmedicin och medicinsk gastroenterologi, Danderyds sjukhus, Stockholm
 • Björn Wettermark, apotekare, Enheten för analys och utvärdering, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting
 • Ellen Vinge, specialist i klinisk farmakologi, nätverket Sveriges läkemedelskommittéer (LOK), Landstinget i Kalmar län.
 • Göran Petersson (adjungerad), specialist i öron-näs-hals sjukdomar, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar.
 • Håkan Hanberger, specialist i infektionssjukdomar, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Håkan Wallén, specialist i kardiologi, invärtesmedicin samt klinisk farmakologi, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm.
 • Ingemar Engström, specialist i barn och ungdomspsykiatri Örebro Läns Landsting, sakkunnig Statens medicinsk etiska råd.
 • Jan Håkansson, specialist i allmänmedicin och distriktsläkare, Krokom
 • Kristina Gemzell-Danielsson, specialist i obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Lena Flyckt, specialist i psykiatri, Karolinska institutet
 • Maria Unenge Hallerbäck, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Enheten för neuropsykiatrisk behandling och habilitering, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Karlstad.
 • Mef Nilbert, specialist i medicinsk onkologi, RCC syd, Lund
 • Mikael Hoffmann, specialist i klinisk farmakologi samt i infektionssjukdomar, Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI), Linköping
 • Mona Landin Olsson, specialist i invärtesmedicin och endokrinologi, lasarettet i Lund
 • Monica Bergqvist, sjuksköterska, Sektionen för omvårdnad, Karolinska institutet, och Stockholms läns landsting.
 • Nina Nelson, specialist i barn och ungdomsmedicin, neonatologi och barnkardiologi, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
 • Per Ljungman, specialist i invärtesmedicin samt hematologi, Hematologi Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Susanna Wallerstedt, specialist i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Bror Jonzon
Ämnesområdesansvarig Farmakoterapi Nationella Användningsfrågor
Enheten för Vetenskapligt stöd
018-178247

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies