Läkemedelsverket förbjuder försäljningen av nagellacket Depend GelLack

den 3 juli 2014

Läkemedelsverket förbjuder Depend Cosmetic AB att sälja och leverera produkten Depend GelLack för konsumentbruk. Läkemedelsverket anser att nagellacket Depend GelLack innebär en allvarlig risk för människors hälsa på grund av dess stora allergirisk. Därför har verket beslutat att förbjuda försäljningen av produkten så att inte fler konsumenter drabbas av oönskade effekter.

Under våren har Läkemedelsverket fått in ett stort antal rapporter om oönskade effekter och svåra hudbesvär av nagellacket Depend GelLack från konsumenter som använt produkten. Bland annat har många fått reaktioner med besvärliga skador på huden runt naglarna. Läkemedelsverket, som har tillsyn över kosmetiska produkter, har därför beslutat att förbjuda produkten.

Depend GelLack innehåller ohärdade akrylater som konsumenterna själva ska härda på sina naglar med hjälp av den led-lampa som följer med produkten. Akrylater används även i nagelbyggnadsprodukter och det är väl känt att de i ohärdad form kan ge upphov till kontaktallergi om ämnena kommer i kontakt med huden. Läkemedelsverket bedömer det som mycket svårt att undvika hudkontakt när man lägger på produkten Depend GelLack på naglarna. Produkten ska exempelvis appliceras i flera olika lager med 1 mm avstånd till nagelbandet vilket får tyckas vara mycket svårt att uppnå.


 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Susanne Zakrisson
Enhetschef
Enheten för kosmetiska produkter
072-51 64 130
018-17 46 00

Monica Tammela
Utredare
Enheten för kosmetiska produkter
018-17 48 70

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies