Läkemedelsverket granskar tatueringsfärger på den svenska marknaden

den 27 oktober 2014

Läkemedelsverket kommer under hösten kontrollera och låta analysera ett 30-tal tatueringsfärger som används i Sverige. Läkemedelsverket vill med granskning kontrollera att de tatueringsfärger som används följer det regelverk som finns. Resultatet av granskningen beräknas publiceras i slutet av året.

Under 2010 visade en utredning från Kemikalieinspektionen att det förekom tatueringsfärger på svenska marknaden, som innehöll farliga ämnen. Utredningen visade också på ett behov av särskilda svenska regler för tatueringsfärger. Regler för tatueringsfärger togs sedan fram vilka helt trädde i kraft 31 juli 2013.

– Många svenskar väljer idag att tatuera sig och uppgiften för oss som tillsynsmyndighet är att kontrollera att de färger som idag används följer de regelverk som finns för tatueringsfärger som används i Sverige. Reglerna innebär till exempel krav på innehållet, märkning, anmälan till Läkemedelsverkets register och krav för tatuerare att lämna information till kunden om de färger den tatuerats med, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket

Kontrollen av tatueringsfärger ansvarar Läkemedelsverket och landets kommuner för.

Läkemedelsverket begär nu in ett 30-tal tatueringsfärger från den svenska marknaden vilka ska genomgå analyser och märkningskontroll. Resultatet av kontrollen beräknas kunna publiceras i slutet av året.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Magnus Crona, utredare
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies