Läkemedelsverket inleder samverkan med Medicon Village

den 29 september 2014

Läkemedelsverket inleder ett projekt för att komma närmare akademi och industri i Öresundsregionen. Syftet är att förenkla möjligheterna att träffa representanter från myndigheten. Projektet bygger på ett avtal med Medicon Village som tagit över AstraZenecas tidigare lokaler i Lund, där Läkemedelsverket nu får tillgång till regionens aktörer inom life science.

Projektet, ett pilotprojekt som löper över ett år, innebär att Läkemedelsverket kommer att vara i Lund för att arrangera föreläsningar, seminarier och en rad andra aktiviteter

– Öresundsregionen är ett internationellt konkurrenskraftigt kluster för medicinsk forskning och utveckling inom bland annat läkemedel och medicinteknik. Som nationell myndighet är det naturligt att vi har närvaro på flera platser i Sverige. Därför startar vi det här pilotprojektet för att utvärdera hur vi ska göra detta, säger Bengt Wittgren, tf. generaldirektör.

– Vi är väldigt glada att Läkemedelsverket tar steget och kommer närmare denna dynamiska region med en lång rad både väletablerade såväl som unga växande initiativ inom life science. Den lokala närvaron av Läkemedelsverket stärker regionen till gagn för patienter, säger Mats Leifland, vd för Medicon Village.
Samverkansarbetet lanseras den 24 oktober med en informationsfrukost på Medicon Village i Lund. Därefter planeras ungefär en aktivitet per månad. För att läsa mer om samarbetet och se program för kommande aktiviteter kommer information att finnas på Läkemedelsverkets sidor på webben samt information från Medicon Village.

Om Medicon Village

Medicon Village startade sin verksamhet i början av 2012. Här arbetar hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village erbjuder en mötesplats för idéutbyte mellan olika aktörer, med målsättningen att skapa tillväxt. Mer än 1100 personer på plats i 100 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. Närmare hälften av medlemmarna på Medicon Village utgörs av produktbolag och tjänstebolag inom life science.

Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan på Medicon Village cirka 80 000 kvm, av vilka drygt 40 000 kvm är laboratoriehus. Medicon Village ägs av Mats Paulsson stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.

Om Läkemedelsverket och Innovationskontoret

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Vår uppgift är att se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
Läkemedelsverkets innovationskontor arbetar för att sprida information och kunskap om det regulatoriska regelverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Brita Sjöström
Nås via växeln:
018-17 46 00
(växeln är öppen alla vardagar 08.00-16.30)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies