Läkemedelsverket uppmärksammar klamydiamåndag

den 29 september 2014

Läkemedelsverket har tidigare i år fått information om att det finns självtester för klamydia till försäljning på nätet som varken är CE-märkta eller uppfyller kraven. Dessa tester är inte tillförlitliga. Misstänker man klamydia ska man alltid kontakta sjukvården. Klamydiamåndagen är en årlig kampanj där landsting och myndigheter samverkar för ökad testning och rådgivning kring klamydia.

– Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma sjukdomen och även uppmuntra till provtagning, men vi vill också verka för säker handel med självtester och läkemedel, säger Parthena Lövgren utredare på Läkemedelsverket.

Köp antibiotika från godkända apotek

Klamydia behandlas med antibiotika som är receptbelagda läkemedel som endast går att köpa på godkända apotek efter en läkares förskrivning. Ett godkänt apotek i Sverige känner du igen genom att det använder den officiella apotekssymbolen.

Beställ inte antibiotika, utan recept på nätet, på egen hand.  Risken är stor för att du får hem fel antibiotika eller antibiotika i fel dos som inte ger tillräcklig effekt. I värsta fall kan produkten innehålla en helt annan substans än den som anges, vilket kan ge oönskade biverkningar.

– De receptbelagda läkemedel som du köper på godkända apotek är kontrollerade hela vägen från utveckling, tillverkning, distribution och försäljning, säger Marie Kerttu utredare på Läkemedelsverket. Receptbelagda läkemedel som säljs utanför de lagliga kanalerna kan innehålla i princip vad som helst.

Hemtester för klamydia

Du som konsument kan köpa självtester på nätet för att få svar på om du har klamydia. Om du gör det är det viktigt att vara uppmärksam på att testerna är CE-märkta, inkluderar ett fyrsiffrigt ID-nummer tillsammans med CE-märket, har information om vem den ansvariga tillverkaren är och innehåller en svensk bruksanvisning. Detta garanterar att testerna uppfyller grundläggande säkerhetskrav.

Om Klamydia

Klamydia är en anmälningspliktig sjukdom som måste rapporteras till Smittskyddsinstitutet. Varje år smittas över 35 000 personer av klamydia i Sverige. Obehandlad klamydia kan leda till bestående skador och risk för sterilitet. Om du tror att du har klamydia kontakta sjukvården, de gör då en bedömning av vilken behandling som just du behöver.

 

 

Den svenska apotekssymbolen CE-märke
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Marie Kerttu
Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018/17 46 00

Parthena Lövgren
Utredare
Enheten för medicinteknik
018/17 46 00

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies