Läkemedelsverket varnar för potensprodukten Maxidus - kan ge kraftiga blodtrycksfall

den 17 mars 2014

Läkemedelsverket har efter begäran av Polismyndigheten i Stockholm analyserat örtprodukten Maxidus och funnit höga halter av tadalafil. Substansen är inte deklarerad på förpackningen. Personer med hjärtkärlproblem ska vara extra uppmärksamma då det kan finnas risk för allvarliga biverkningar som till exempel kraftiga blodtrycksfall.

– Använder du läkemedel mot kärlkramp i kombination med tadalafil kan det leda till allvarliga biverkningar, exempelvis kraftiga blodtrycksfall. Samtidigt är potensproblem inget man ska behandla själv. Sådana besvär kan vara tecken på andra sjukdomar. Har du problem är det viktigt att uppsöka läkare för att få rätt behandling och medicin, säger Carolina Birgner, utredare på Läkemedelsverket.

Vad är tadalafil?

Tadalafil ingår i det i Sverige godkända potensläkemedlet Cialis och den rekommenderade maxdosen är 20 mg. Läkemedlet används för att förbättra erektionen genom att muskulaturen i penisens svällkroppar slappnar av, så att blod kan strömma in. Tadalafil kan även påverka blodflödet i andra delar av kroppen. Därför ska substansen inte användas av personer som har:

  • problem med blodtrycket eller hjärtat,
  • nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke,
  • tar läkemedel mot kärlkramp (nitrater), eller
  • personer som haft synnedsättning pga problem med blodflödet till ögonnerven

– Eftersom produkten har sålts som en örtprodukt via en svensk webbshop kan det finnas konsumenter i Sverige som köpt och använder denna produkt och därför går vi ut med information, säger Carolina Birgner, utredare på Läkemedelsverket.

Råd till konsumenter gällande Maxidus

  • Har du använt Maxidus och fått symtom i form av bröstsmärtor, hjärtklappning, blodtrycksfall, kraftig huvudvärk eller yrsel, kontakta sjukvården.
  • Anmäl in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, det går bra att vara anonym.
  • Var uppmärksam på att det inte går att avgöra om produkten innehåller tadalafil eller inte då substansen inte är deklarerad på förpackningen.

För högre upplösning se produktbilder till höger.

Gå till läkaren för att få rätt behandling och ett recept

Potensläkemedel är receptbelagda i Sverige eftersom det är viktigt med en läkarbedömning innan de kan förskrivas. Receptbelagda läkemedel hämtar du sedan ut på ett godkänt apotek.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Carolina Birgner, Utredare

Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies