Nordisk konferens om kliniska prövningar

den 13 mars 2014

På konferensen, som äger rum den 8-9 april i Stockholm/Arlanda, deltar internationell expertis inom klinisk forskning.

Den 8-9 april arrangerar Läkemedelsakademin i samarbete med Läkemedelsverket ”4th conference on Clinical Trials in the Nordic Countries – a conference in cooperation” 

Mer information om programmet finns på Läkemedelsakademins hemsida, där det också finns möjlighet att anmäla sig.

 Information och anmälan (Länken är bruten 2015-07-23)

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies