Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

den 8 maj 2014

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

Läkemedelsverket fick i december 2013 regeringens uppdrag att utveckla en årlig rapportering om läkemedelssäkerhet. En första rapport har nu tagits fram som ska bidra till att öka medvetenheten om läkemedelssäkerhet. 

I Läkemedelssäkerhet 2013 ges en sammanfattande bild av Läkemedelsverkets arbete med läkemedelssäkerhet och händelser under 2013 med exempel på inrapporterade biverkningar, förväxlingsrisker, bristsituationer eller olaglig läkemedelsanvändning.

I rapporten beskrivs även Läkemedelsverkets systematiska och förebyggande arbete för läkemedelssäkerheten.

– Läkemedelssäkerhet handlar om mycket mer än enbart biverkningar, säger projektledare Elin Kimland. Vi vill framförallt öka medvetenheten om hur viktigt det är med samverkan och uppföljning, och att man tar sig tid att tidigt dokumentera och rapportera problem som uppstår.

Läkemedelssäkerhet 2013 är ett initiativ för att långsiktigt öka kunskapsläget inom området och förebygga risker genom samverkan och kontinuerlig uppföljning.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Elin Kimland
Projektledare
018-17 47 67

Anders Carlsten
Direktör Användning
018-16 77 64

Har du synpunkter, önskemål eller frågor om rapporten är du välkommen att kontakta oss!
 Skicka meddelande

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies