Ny rekommendation för behandling av parasiter hos hund och katt

den 7 november 2014

Årets veterinärsupplement handlar om hur infektion med endo och ektoparasiter hos hund och katt ska behandlas. Huvudfokus är parasiter som förekommer i Sverige, men även parasiter som inte är stationära här berörs.

Syftet är en mer ändamålsenlig användning av antiparasitära medel och därigenom minskad risk för onödig och/eller felaktig exponering och risk för resistensutveckling. Bakgrunden till information om parasiter som inte är stationära i landet är ökat resande och en ökad import av djur. Behandlingsrekommendationen har tagits fram efter ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2014.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies