Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

den 21 februari 2014

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner. God munhygien är grunden för all tandvård och bidrar till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk för infektioner. De flesta infektioner i munhålan kan skötas genom kirurgisk lokalbehandling och dränage av infektionen. Om antibiotikabehandling blir nödvändig bör penicillin V, ”vanligt penicillin”, användas i första hand.

Användningen av antibiotika har ökat kraftigt i världen och har lett till att vissa bakteriestammar har blivit resistenta mot en eller flera typer av antibiotika. På grund av de ökande problemen med antibiotikaresistens har Läkemedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utarbeta behandlingsrekommendationer för infektioner i tandvården.

Tandläkarnas förskrivning av antibiotika utgör cirka sju procent av all receptförskriven antibiotika uthämtad på svenska apotek. Åttio procent av denna förskrivning avser penicillin V (även kallat PcV). Det föreligger stora regionala skillnader i förskrivningsmönstret. Under 2012 hämtades det i Skåne ut mer än dubbelt så många tandläkarförskrivna recept på antibiotika som i Västerbotten.

Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga spridning av resistenta bakterier är att all vårdpersonal följer grundläggande hygienrutiner. Det är viktigt att minska risken för spridning av bakterier och andra mikroorganismer i samband med behandlingar.

Vid behandling av infektioner i munhålan är penicillin V förstahandsval. Penicillin V har en god effekt mot de bakterier som finns i munhålan och risken för biverkningar är liten. Risken för interaktion med andra läkemedel är också liten.

m man i första hand använder penicillin V vid behandling av infektioner i munhålan minskar risken för resistensutveckling.

Sammanfattning av behandlingsrekommendationen

  • God munhälsa minskar risken för infektioner i munhålan, och därmed behovet av antibiotikabehandling.
  • De vanligaste infektionerna i munhålan behandlas i första hand med dränage och kirurgisk lokalbehandling. Antibiotika behöver oftast inte användas.
  • Vid feber och sjukdomskänsla eller om det finns tydliga tecken på att infektionen har spridit sig bör infektionen även behandlas med antibiotika.
  • När antibiotika behövs för behandling av infektion i munhålan bör i första hand penicillin V användas.
  • Vid terapisvikt eller vid allvarlig infektion rekommenderas metronidazol i kombination med penicillin V.
  • Klindamycin ska inom allmäntandvården endast användas vid penicillinallergi.
  • För att förebygga spridning av resistenta bakterier och andra smittämnen är det viktigt att vårdpersonalen följer basala hygienrutiner.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Johan Blomgren
Övertandläkare
Västra Götalandsregionen
031-3434842 eller 070-5696810

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies