Nya rekommendationer för behandling av akne

den 19 juni 2014

Läkemedelsverket har i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny behandlingsrekommendation för akne. Viktiga punkter i rekommendationen är att lokalbehandling är grundläggande behandling, att antibiotikabehandling vid akne bör begränsas och att isotretinoin kan övervägas i allvarliga fall.

Mot bakgrund av det ökande problemet med antibiotikaresistens har Läkemedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utarbeta behandlingsrekommendationer för ett antal tillstånd som i öppen vård behandlas med antibiotika. Uppdraget utgör en del av regeringens patientsäkerhetssatsning.

Akne är en inflammatorisk sjukdom som drabbar den gemensamma utförsgången för talgkörtel och hårfollikel, där en plugg av keratin och talg bildas. Nästan alla tonåringar får akne, varav 15–20 % får medelsvår till svår akne. Akne kan ibland stå kvar eller uppträda i vuxen ålder. I tonåren är akne vanligast och svårast hos män, medan den i vuxen ålder är vanligast hos kvinnor. Ärftliga faktorer spelar en viktig roll vid uppkomsten av akne, framför allt vid svår akne. Andra faktorer kan utlösa eller förvärra tillståndet, till exempel vissa läkemedel, kemikalier, kosmetika, och hormonella sjukdomar.

Det saknas bevis för att någon särskild kost skulle öka risken för akne. Akne delas in i olika former och svårighetsgrader. Vid bedömning av svårighetsgrad bör både läkarens undersökning av huden och patientens egen skattning av hur mycket livskvaliteten påverkas vägas in. Även en mild akne kan upplevas socialt mycket besvärande och medföra ökad risk för isolering och depression.

Lokal behandling med kräm, salva eller gel på hela det akneangripna hudområdet är grunden för all aknebehandling. När aknen har förbättrats bör lokalbehandlingen fortsätta under en tid för att minska risken för återfall.

Vid mer besvärliga former av akne kan lokalbehandling kombineras med antibiotika- eller hormonpreparat i tablettform. En medicinsk bedömning ska göras före insättande av antibiotika och antibiotikabehandling bör begränsas i tid. För kvinnor med behov av antikonception kan kombinerade hormonella medel med effekt på akne läggas till lokalbehandlingen.

Vid de svåraste formerna av akne kan isotretinoin i tablettform förskrivas. Isotretinoin är det mest effektiva läkemedlet vid svår akne men är fosterskadande och får endast förskrivas av hudläkare, något som regleras i LVFS 2013:9.

Det saknas vetenskapligt stöd för att rekommendera behandling med olika former av ljus (till exempel ultraviolett strålning) eller med vitamin B5.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies