Ögonfransserumet NutraLuxe MD innehåller fortfarande otillåten prostaglandinanalog

den 20 januari 2014

Ny analys visar att ögonfransserumet NutraLuxe MD fortfarande innehåller prostaglandinanalog (PGA). Läkemedelsverket har därför fattat beslut om försäljningsförbud för produkten, samt att distributören måste återkalla NutraLuxe MD ifrån alla återförsäljare i Sverige.

Distributören för NutraLuxe MD har uppgett till Läkemedelsverket under 2013 att den nya versionen av ögonfransserumet inte innehåller PGA. PGA är även borttaget ifrån innehållsförteckningen på förpackningen. Läkemedelsverket valde då att analysera flera förpackningar med den nya versionen av NutraLuxe MD och funnit att dessa innehåller PGA.

-Resultatet är entydigt då samtliga analyserade förpackningar innehåller prostaglandinanalogen, Isopropyl cloprostenate (IC) säger utredare Ingela Ottoson på Läkemedelsverket.

Det som händer om distributören inte skulle följa det som står i beslutet är att Läkemedelsverket kan ansöka hos domstolen att få vite på 300 000 kr utdömt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Ingela Ottoson
Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 47 99

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies