Öka patientsäkerheten i vården - rapportera negativa händelser med medicintekniska produkter

den 4 december 2014

Läkemedelsverket har tillsammans med bland annat Socialstyrelsen och branschorganisationer tagit fram ett informationsblad om rapportering kring negativa händelser som inträffar med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter.

Målet är att ytterligare förbättra rapporteringsrutinerna från vårdgivaren till Läkemedelsverket och tillverkare när det inträffar negativa händelser med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter.

Det är Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Swedish Medtech och Swedish Labtech som gemensamt tagit fram det nya informationsbladet för att uppmärksamma vårdgivare om hur man rapporterar in negativa händelser och tillbud.

För mer information:
Mer information om rapporteringsrutiner samt vilken blankett som kan användas för rapportering finns tillgängliga via länken i högermarginalen. För att underlätta för vårdgivaren att sprida information om vikten av att rapportera kan informationsbladet hittas via länken i högermarginalen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Medicintekniska enhetens jourtelefon
018-16 77 27

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies