Patientfolder om generiskt utbyte nu på åtta språk

den 4 november 2014

Idag publiceras åtta språkversioner av informationsfoldern för patienter om det generiska utbytet. Foldern finns nu att hämta på tlv.se på arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Informationsmaterialet, där patientfoldrarna ingår i, har även uppdaterats.

I foldern, som finns på svenska sedan hösten 2013, besvaras de vanligaste frågorna om varför apoteken ofta erbjuder sina kunder ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Foldern och annat informationsmaterial om utbytet finns på tlv.se, där man även kostnadsfritt kan beställa en tryckt version av foldern på svenska.

Foldern har tagits emot mycket positivt och används både på vårdcentraler och på apotek. För att möta behovet av språkversioner har TLV och Läkemedelsverket valt att, i ett första steg, översätta foldern till åtta språk:

  • Arabiska
  • Engelska
  • Franska
  • Persiska
  • Bosniska/kroatiska/serbiska
  • Somaliska
  • Sorani/sydkurdiska
  • Spanska

Kvaliteten i översättningarna har granskats av farmaceuter på Apoteket AB, med goda kunskaper i respektive språk. Språkvalen är gjorda baserat på underlag från Statistiska Centralbyrån, Migrationsverket och Stockholms Universitet.

Materialet får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Allt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Sveriges apoteksförening och Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin.

Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.


 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies