Potensmedel och bantningsmedel vanligt bland privatimporterade läkemedel

den 2 december 2014

Läkemedelsverket har analyserat merparten av de preparat som togs i beslag under operation Pangea i våras. Analyserna visar att potensmedel och bantningsmedel, som är vanligt i postflödet till Sverige, ofta har ett annat innehåll än det som anges på förpackningen.

Merparten av preparaten som beslagtogs under Pangea VII har analyserats vid Läkemedelsverkets laboratorium och flera av analyserna har visat på oroväckande resultat.

– Vi fann att potens och bantningsprodukterna var spetsade med diklofenak, i vissa fall var halterna höga, säger Elin Maria Gustafsson på Läkemedelsverket. Just tillsats av diklofenak i potensmedel har Läkemedelsverket uppmärksammat tidigare och samma sak har också rapporterats av schweiziska läkemedelsmyndigheten 2013.

Diklofenak är en substans som lindrar smärta och dämpar inflammation och finns i godkända läkemedel i Sverige, men inte i kombination med potensmedel. Man ska inte använda diklofenak om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation. Det är även viktigt att rådgöra med läkare om man har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom.

– Det är helt omöjligt för privatpersoner att veta vad läkemedel köpta från icke godkända apotek innehåller och dess påverkan på hälsan. Vi avråder från att beställa och använda dessa produkter. Tänk om du som konsument är allergisk mot diklofenak och får i dig dessa potensmedel, säger Elin Maria Gustafsson.

I Sverige finns det flera godkända apotek som erbjuder försäljning av läkemedel via internet. De skyltar med den nationella apotekssymbolen, här kan konsumenter handla och hämta ut sina läkemedel på ett säkert och tillförlitligt sätt.

– Det enda sättet att få rätt läkemedel i rätt dos är att handla från godkända apotek på nätet eller i butik, avslutar Elin Maria Gustafsson.

Operation Pangea är en internationell ”Internet Week of Action” mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det är sjunde året i rad som Läkemedelsverket deltar i Pangea. I Sverige samarbetar Läkemedelsverket och Tullverket och försändelser som misstänks innehålla olagliga läkemedel tas i beslag.

 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies