Pred-Clysma rektallösning avregistreras

den 3 september 2014

Pred-Clysma 31,25 mg rektallösning avregistreras den 1 oktober 2014 på marknadsförande företags begäran. Tillverkaren kommer dock att fortsätta tillhandahålla motsvarande beredning extempore.

Pred-Clysma (prednisolon) är ett kortisonpreparat för lokalbehandling vid skov av inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

En motsvarande extemporeberedning innehållande prednisolon (Prednisolon Klysma AB Unimedic), kommer att finnas tillgänglig för de patienter där förskrivaren bedömer att godkänt behandlingsalternativ inte är lämpligt.

Patienter som för närvarande behandlas med Pred-Clysma behöver konsultera sin läkare för diskussion om vilket av tillgängliga behandlingsalternativ som är mest lämpligt. Marknadsförande företag har skickat ut informationsbrev till förskrivare, apotek och patientföreningar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies