Senarelagt införande av kommunikationslösning för licensansökningar

den 22 augusti 2014

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen som var planerad till den 1 oktober, senareläggs till uppskattningsvis tidigast andra kvartalet 2015.

Orsaken till förseningen är att projektet visat sig mer komplext än förväntat och viss kompletterande utveckling behöver göras. Nytt datum för införande av den nya kommunikationslösningen fastställs kring årsskiftet 2014/2015.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Frågor om kommunikationslösningen:
Tomas Enoksson, projektledare
tomas.enoksson@mpa.se eller via växeln 018-17 46 00

Frågor om licenser och regelverk:
licensgruppen@mpa.se
018-17 46 60

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies