Sex nya ämnen narkotikaklassas

den 27 mars 2014

Regeringen har beslutat att sex nya ämnen ska klassas som narkotika från den 8 april.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att sex nya ämnen blir narkotika från den 8 april (se SFS 2014:103).

  • MDAI är ett ämne som strukturellt liknar ecstasy
  • 3,4-DMMC och 4-EMC tillhör gruppen katinoner
  • Flubromazepam, diklazepam och pyrazolam är bensodiazepiner

Information från expertnätverk och Internet visar att användning av ämnena ökar. Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (se LVFS 2014:2).

Från den 8 april krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att till eller från Sverige föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Karolina Rosell

Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel: 018-174920

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies