Stora brister i varningstexterna på hårfärgningsprodukter

den 27 mars 2014

Läkemedelsverket ser allvarligt på de utbredda bristerna i varningstexterna om produkternas allergirisk liksom att kravet på svensk text inte följts för en tredjedel av produkterna. Det visar en ny undersökning av 50 hårfärgningsprodukter som genomförts av Läkemedelsverket. Samtidigt visar undersökningen att samtliga testade produkter följer innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem prioriterade ämnena i undersökningen.

– Vi ser allvarligt på bristerna i varningstexterna för 45 procent av de granskade produkterna. Det handlar framförallt om informationen om produkternas allergirisk, liksom att kravet på svensk text inte följts för en tredjedel av produkterna. Däremot visade analyserna att ingen av de 50 analyserade produkterna uppvisar halter över satta gränsvärden. Samtliga kontrollerade hårfärgningsmedel tycks därför följa innehållsbestämmelserna om maximal tillåten koncentration för de fem prioriterade ämnena i undersökningen vilket är glädjande, säger Lena Nohrstedt, utredare på Läkemedelsverket.

Sedan våren 2013 har Läkemedelsverket undersökt innehållet i 50 hårfärgningsprodukter. Målet med undersökningen var att kontrollera att hårfärgningsmedlen innehöll rätt halter av utvalda ämnen och att förpackningarna hade tillräcklig information till användarna. De utvalda ämnena var: p-phenylenediamine, toluen-2,5-diamin sulfate, resorcinol, m-aminophenol och 4-amino-2- hydroxytoluene. Dessa ämnen är tillåtna med begränsningar men har en hög allergipotential och är vanligt förekommande i hårfärgningsprodukter varför det är viktigt att begränsningarna följs.

– Även om undersökningen visar på att samtliga analyser av produkterna håller sig under gränsvärdena är det viktigt att komma ihåg att användning av hårfärgningsmedel kan innebära en förhöjd risk att drabbas av allergi. Ju fler gånger huden utsätts för ett allergent ämne desto större är risken att en kontaktallergi utvecklas. Om man börjar färga håret tidigt och fortsätter att göra det genom livet blir exponeringen stor och därmed ökar risken att en kontaktallergi utvecklas. Hårfärgningsprodukter ska därför inte användas av personer under 16 år. Läkemedelsverket kommer att följa upp märkningskontrollen av hårfärgningsmedel i ett samverkansprojekt tillsammans med miljö- och hälsoskyddsinspektörer från landets kommuner under hösten 2014, avslutar Lena Nohrstedt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Lena Nohrstedt 

Utredare, Enheten för kosmetiska produkter
Tel: 018-17 42 07

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies