Uppdaterad behandlingsrekommendation för hepatit C-infektion i juni

den 9 april 2014

Läkemedelsverket arbetar just nu med att uppdatera rekommendationen om läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion. Denna kommer att publiceras i juni 2014.

Utvecklingen av nya läkemedel specifikt riktade mot hepatit C-virus (HCV) går mycket snabbt framåt. Detta förväntas ha stor betydelse för möjligheten att bota kronisk HCV-infektion, inte minst hos de patienter som tidigare inte kunnat behandlas på grund av avancerad leverskada eller andra samtidiga sjukdomar.

Om den kroniska HCV-infektionen botas har man möjlighet att stoppa utvecklingen av den leverskada som infektionen ger upphov till. Därmed minskar även risken för allvarliga komplikationer hos de som utvecklat levercirrhos (skrumplever). Behandling är alltså särskilt angelägen för patienter med HCV-infektion som redan har, eller som riskerar att snart utveckla, levercirrhos.

Rekommendationer för hur de nya läkemedlen mot HCV ska användas i svensk sjukvård är starkt efterfrågade. Den 3-4 april arrangerade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) ett expertmöte för att revidera de tidigare behandlingsrekommendationerna.

Den uppdaterade rekommendationen kommer att publiceras elektroniskt på Läkemedelsverkets webbplats i juni 2014, och därefter under hösten i tryckt form i tidskriften Information från Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies