16 nya ämnen narkotikaklassas

den 1 juni 2015

Regeringen har beslutat att 16 nya ämnen narkotikaklassas den 9 juni.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har Regeringen beslutat att 16 nya ämnen klassas som narkotika från och med den 9 juni 2015 (SFS 2015:244). Klassningen gäller följande ämnen:

  • centralstimulerande etylon, N-etylbufedron, 3-metoximetkatinon,
    2-MMC (2-metylmetkatinon), dibutylon, 3-MEC, MDPHP och MDPPP
  • hallucinogena 25I-NB34MD, C30-NBOMe och 5-MeO-MIPT
  • smärtstillande N-etylnorketamin, difenidin och 2-MeO-difenidin
  • lugnande flubromazolam och meklonazepam

Inget av de nya ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (se LVFS 2015:4). Från den 9 juni krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ämnena. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Regeringen har också beslutat att för det tidigare narkotikaklassade ämnet 3-MMC komplettera med benämningen 3-metylmetkatinon.

I SFS 2015: 244 har även ordet ”och” lagts till för att tydliggöra att båda villkoren i styckena 1. och 2. måste vara uppfyllda för att så kallad industrihampa inte ska klassas som narkotika.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies