A World Without Antibiotics – sammanfattning från Uppsala Health Summit ute idag

den 12 oktober 2015

Läkemedelsverket var medarrangörerna till Uppsala Health Summit 2-3 juni där framtidens utmaningar med antibiotikaresistens diskuterades. Idag publiceras en rapport som sammanfattar de områden och förslag som diskuterades.

Mötesdeltagare från många delar av världen möttes under två dagar för att lyssna och diskutera olika aspekter av antimikrobiell resistens och hur förnufti användning av antibiotika ska kunna säkra fortsatt effektiv behandling. I diskussionerna var fokus att komma närmare konkreta förslag och åtgärder.

  • Tillgång till antibiotika kontra överutnyttjande
  • Nya ekonomiska modeller för att säkra tillgång till effektiv antibiotika samt minska överkonsumtion 
  • Miljöns betydelse för utveckling av antibiotikaresistens Forskning och innovation för nya terapier – modeller för samverkan
  • Bättre diagnostik för patientsäkerhet och uppföljning
  • Antibiotika och djurhållning

Idag publiceras rapporten där diskussionerna sammanställs. 

Om Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är ett internationellt forum som samlar beslutsfattare, opinionsledare och experter från industri, politik och akademi från olika delar av världen till en öppen dialog om morgondagens hälso- och sjukvård.

Årets möte hölls på Uppsala konsert och kongress och Läkemedelsverket var involverad både som sponsor och arrangör av en workshop. Uppsala Health Summit är ett gemensamt initiativ av Läkemedelsverket och sju andra aktörer, med ambitionen att föra en visionär och öppen dialog om morgondagens hälso- och sjukvård med utgångspunkt från medicin, samhällsekonomi och etik.

Medarrangör från Läkemedelsverket var miljöstrateg Kia Salin.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kia  Salin, Miljöstrateg
Växel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies