Ärende om avstängd direktör till personalansvarsnämnden

den 13 maj 2015

Den 27 april stängdes en högre chef på Läkemedelsverket av från sin tjänst efter misstanke om tjänsteförseelser. Myndighetens tillförordnade generaldirektör Inger Andersson har beslutat att ärendet nu ska gå vidare till personalansvarsnämnden.

Läkemedelsverkets tillförordnade generaldirektör beslutade den 27 april att stänga av chefen från sin tjänst och tillsätta en internutredningsgrupp för att ytterligare undersöka omständigheterna.  

Internutredningen presenterades igår, och mot bakgrund av vad som hittills framkommit i ärendet beslutade myndighetens tillförordnade generaldirektör, i enlighet med rutinerna för hantering av personalärenden, att ärendet ska gå vidare till personalansvarsnämnden. Nämnden ska pröva om det finns grund för uppsägning av chefen samt fortsatt avstängning till dess att frågan om uppsägning har avgjorts.

Senast den 20 maj ska en samlad utredningspromemoria i personalansvarsärendet tas fram. Ett sammanträde i personalansansvarsnämnden kommer att hållas efter det att den berörda chefen har fått möjlighet att yttra sig över utredningspromemorian.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Joakim Brandberg
Chefsjurist
Läkemedelsverket
018-17 48 23 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies