Brister i underhållet av hjärtstartare

den 11 februari 2015

Läkemedelsverket har fått signaler om att det finns brister i underhållet av hjärtstartare. Konsekvenserna av uteblivna kontroller, batteri- och elektrodbyten kan bli mycket allvarliga. Det är innehavaren av hjärtstartare som har ansvar för att produkterna underhålls regelbundet. Vid problem med produkter ska tillverkare/leverantör alltid kontaktas.

De flesta modeller av hjärtstartare ska regelbundet kontrolleras och underhållas. Både elektroder och batterier har en begränsad livslängd och behöver bytas ut. Uteblivet underhåll kan bidra till att hjärtstartare slutar fungera och en sådan situation kan leda till allvarliga konsekvenser och till och med dödsfall.

Alla innehavare av hjärtstartare har ansvar för att underhålla produkterna regelbundet och att rutiner för detta finns. Instruktioner om användning och underhåll ska följa med hjärtstartare och innehavarare ska följa tillverkares instruktioner. Rutiner kan exempelvis handla om kontroll av batterivarningssignal, utbyte av batterier och elektroder i enlighet med tillverkares instruktioner.

Hjärtstartare finns sedan en längre tid i stor mängd i olika offentliga miljöer i hela Sverige. Risken för händelser med utebliven funktion samt allvarliga tillbud kommer att öka om innehavare av produkterna saknar fungerande rutiner för underhåll.

Läkemedelsverket uppmanar innehavare av hjärtstartare att alltid kontakta tillverkaren/distributören när det har uppstått problem med produkten eller om det har inträffat en situation där hjärtstartaren inte har fungerat på det avsedda sättet. Kontakt med tillverkaren/leverantör bör tas oavsett om vad som kan antas vara orsaken till den inträffade situationen. Tillverkare har en undersökningsplikt av det inträffade och även en rapporteringsplikt till Läkemedelsverket.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karin Hampus
Utredare
Enheten för medicinteknik
018-17 46 00

Mats Artursson
Utredare
Enheten för medicinteknik
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies